جمعه 4 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تلویح
پاسخ تلویحی احمد خاتمی به اظهارات نوبخت/ به زودی می‌گویند امامان جمعه وارد تحلیل سیاسی هم نشوند!

در نماز جمعه:

پاسخ تلویحی احمد خاتمی به اظهارات نوبخت/ به زودی می‌گویند امامان جمعه وارد تحلیل سیاسی هم نشوند!

امام جمعه تهران به اظهارات سخنگوی دولت به طور غیرمستقیم پاسخ داد. نوبخت از ورود امامان جمعه به برخی مباحث از جمله قرارداد با FATF انتقاد کرده بود.