پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تفنگدار روحانی
مشایی سازی اصلاح طلبان از محمود واعظی/ برای روحانی مهره مار دارد و رئیس جمهور را محدود و ارتباطاش را کاهش داده!

مردی با پست های متعدد و اقدامات فرا رئیس دفتری

مشایی سازی اصلاح طلبان از محمود واعظی/ برای روحانی مهره مار دارد و رئیس جمهور را محدود و ارتباطاش را کاهش داده!

به نظرم مقصر هم خود رئيس‌جمهوري است؛ شايد هم خود ايشان گفته و اين اختيارات را داده باشد. اما در مجموع ارتباطات رئيس‌جمهوري را نمي‌توان گفت محدود شده، شايد بهتر باشد بگوييم سازماندهي بهتري صورت گرفته که سر رئيس‌جمهوري خلوت شود