دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تفاهم لوزان
«ظریف مخالف انتشار علنی فکت‌شیت تفاهم لوزان بود»

خاطرات جان کری؛

«ظریف مخالف انتشار علنی فکت‌شیت تفاهم لوزان بود»

وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتاب خاطراتش ادعا کرده وزیر خارجه ایران هنگام تفاهم لوزان قصد داشته از انتشار علنی آن جلوگیری کند.