جمعه 1 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تغییر زنتیک
دندان لق «رخنه تراریخت» بزودی کشیده می‌شود

گزارش؛

دندان لق «رخنه تراریخت» بزودی کشیده می‌شود

مطالعه سیر تطور مصرف عمومی بی‌ضابطه محصولات تراریخت نشان می‌دهد این جریان بزودی از بین خواهد رفت.