چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعیین تکلیف اراضی
12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان  پس از تعیین تکلیف به کشاورزان بازگشت

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان پس از تعیین تکلیف به کشاورزان بازگشت

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در راستای رفع تداخلات اراضی ؛ 12 هزار و 351 هکتار از اراضی کشاورزی استان پس از تعیین تکلیف قطعی به کشاورزان بازگشت و به اراضی کشاورزی استان اضافه شد .