شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعهدات اشتغالزایی
روند تعهدات اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست

استاندار قزوین:

روند تعهدات اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست

استاندار قزوین بیان کرد: آمارهای ارائه شده در این جلسه راضی کننده نیست و نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تعهدات خود موفق عمل نکرده اند.