شنبه 26 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : تعطیلی 5 روزه
ماجرای تعطیلی ۵روزه تهران چیست؟

از شایعه تا واقعیت؛

ماجرای تعطیلی ۵روزه تهران چیست؟

خبر تعطیلی پنج روز در شهریورماه امسال که موجب خوشحالی بسیاری از تهرانی ها شده بود جعلی از آب درآمد.