یکشبه 6 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : تعطیلات تابستانی
"خستگی" یا "بیکاری" علت تعطیلی یک هفته ای شورای شهر تهران

تعطیلات تابستانی؛

"خستگی" یا "بیکاری" علت تعطیلی یک هفته ای شورای شهر تهران

اعضاء شورای شهر تهران با گذشت ۱۴ ساعت جلسه علنی طی ۷ جلسه شورای شهر به تعطیلی تابستانی رفتند که این تصمیم شاید به خاطر خستگی و یا بیکاری در جلسات باشد و در آستانه مهر تصمیم آنها جای سوال دارد.