دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعطیلات تابستانه
ولخرجی میلیاردی نمایندگان شورای شهر پنجم +سند

اندر حواشی شورای شهری ها؛

ولخرجی میلیاردی نمایندگان شورای شهر پنجم +سند

بر اساس اسناد مالی که اخیراً به دستمان رسیده است اعضای شورای شهر تهران طی قراردادی اقدام به خرید ۲۱ خودروی پژو پارس به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان و ۲۱ تبلت آمریکایی به ارزش ۹۶ میلیون تومان کرده‌اند.