چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعزیرات حکومتی
عامل قاچاق البسه در قزوین دستگیر شد

با تلاش ماموران مبارزه با قاچاق کالا؛

عامل قاچاق البسه در قزوین دستگیر شد

با تلاش ماموران مبارزه با قاچاق کالا عامل قاچاق البسه در قزوین دستگیر شد.