سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعرض به سفارت ایران
تماس سفیر ایران با مقامات هلندی به دنبال تعرض به سفارت ایران

یکی از دیپلمات‌های سفارت کشورمان در لاهه خبرداد:

تماس سفیر ایران با مقامات هلندی به دنبال تعرض به سفارت ایران

به دنبال حضور تعدادی از اعضای گروهک الاحوازیه در مقابل سفارت ایران در هلند سفیر کشورمان بر لزوم حفظ امنیت دیپلمات‌ها تاکید کرد.