جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تعاونی مسکن ارتش قزوین
بلاتکلیفی تعاونی مسکن ارتش قزوین پس از 15 سال +اسناد

گزارش روز؛

بلاتکلیفی تعاونی مسکن ارتش قزوین پس از 15 سال +اسناد

یکی از اعضای تعاونی مسکن ارتش قزوین گفت: متاسفانه 15 سال از خرید این زمین می‌گذرد وهیچ اقدامی در جهت ساخت واحدهای مسکونی صورت نگرفته است.