سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تشکیلات خودگران فلسطین
سفر محمود عباس به ایران تکذیب شد

تکذیب خبر سفر محمود عباس به ایران؛

سفر محمود عباس به ایران تکذیب شد

مقامات فلسطینی گزارش‌ها مبنی بر احتمال سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به ایران در روزهای آتی را تکذیب کردند.