پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تشویق و تنبیه
لزوم رعایت حقوق شهروندی و استقرار میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین خواستار شد:

لزوم رعایت حقوق شهروندی و استقرار میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری قزوین بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، استقرار میز خدمت و انجام ملاقات عمومی مدیران در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.