چهار شنبه 22 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : تسهیلات کشاورزی
341 میلیاردریال تسهیلات  به حوزه کشاورزی پرداخت شد

از محل طرح بهین یاب؛

341 میلیاردریال تسهیلات به حوزه کشاورزی پرداخت شد

از محل طرح بهین یاب؛ 341 میلیارد و 754 میلیون ریال تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت شد.