یکشبه 28 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تسهیلات کشاورزی
341 میلیاردریال تسهیلات  به حوزه کشاورزی پرداخت شد

از محل طرح بهین یاب؛

341 میلیاردریال تسهیلات به حوزه کشاورزی پرداخت شد

از محل طرح بهین یاب؛ 341 میلیارد و 754 میلیون ریال تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت شد.

seperator
14 واحد تولیدی با ارائه تسهیلات به چرخه تولید بازگشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

14 واحد تولیدی با ارائه تسهیلات به چرخه تولید بازگشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از بازگشت به چرخه 14 واحد تولیدی با ارائه تسهیلات خبرداد.