سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تسهیلات مالی خارجی
ماله کشی بانک مرکزی روی مغالطه ظریف

تبعات یک ادعای نادرست در سخنان وزیر خارجه

ماله کشی بانک مرکزی روی مغالطه ظریف

به نظر می‌رسد بهتر بود بانک مرکزی به‌جای اینکه رسانه‌ها را به برداشت نادرست متهم کند، به اشتباه وزیر امور خارجه در بیان آمار "تسهیلات مالی خارجی" به‌جای "سرمایه خارجی" اشاره می‌کرد.