دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تسهیلات روستایی
سهم کشاورزی قزوین از تسهیلات اشتغال روستایی 250 میلیارد تومان است

رئیس جهادکشاورزی استان:

سهم کشاورزی قزوین از تسهیلات اشتغال روستایی 250 میلیارد تومان است

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از محل تسهیلات تولید و اشتغال روستایی بیش از 250 میلیارد تومان تهسیلات با سود پائین به بخش کشاورزی تخصص داده شده است.