پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تسخیرلانه جاسوسی
هوشیاری در بزنگاه‌های سیاسی؛ عامل شکست ناپذیری ایران

13 آبان روز به صدا درآمدن ناقوس سقوط آمریکا؛

هوشیاری در بزنگاه‌های سیاسی؛ عامل شکست ناپذیری ایران

ترامپ در حالی 13 آبان را برای بازگشت تحریم مناسب دید که 39 سال پیش در چنین روزی، انقلاب اسلامی خاطره ای تلخ را برای واشنگتن رقم زد.