چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تزئینات
رشد 500 درصدی اعتبارات گروه بررسی محتوا در سال جاری

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش قزوین خبر داد:

رشد 500 درصدی اعتبارات گروه بررسی محتوا در سال جاری

خیراله رحمانی گفت: اعتبارات گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد 500 درصدی برخوردار است.

seperator
تجمل‌گرایی و مثنوی هفتاد من خرید جهیزیه/جهیزیه عروس از 15 تا 100میلیون آب میخورد

صبح قزوین گزارش می‌دهد؛

تجمل‌گرایی و مثنوی هفتاد من خرید جهیزیه/جهیزیه عروس از 15 تا 100میلیون آب میخورد

امروزه تهیه جهيزيه مي تواند بر اساس الگوهاي اسلامي بسيار سبك تعريف شود، اما برخي رفتارهای غلط ناشي از چشم و هم چشمي ميان خانواده‌ها تامین این امر را به آفت جدی و سدي بزرگ براي خانواده عروس تبديل كرده است.