پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تریاک در قزوین
 2 کيلوگرم تریاک در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين:

2 کيلوگرم تریاک در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف دو کیلوگرم تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان اعلام کرد:

کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 13 کیلوگرم تریاک و دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.