یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ترکیه اردوغان
ققنوس اتحادی که از پس خاکسترهای سوریه سربرآورد

تهران،مسکو،آنکارا؛ روی یک خط مشترک

ققنوس اتحادی که از پس خاکسترهای سوریه سربرآورد

شکل گیری اتحاد ایران،روسیه و ترکیه از پس ویرانه های دمشق دلایل مختلفی دارد.