جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ترک مدیریت
بازنشستگان شاغل فقط ۶۰ روز برای ترک پُست فرصت دارند

قاضی سراج:

بازنشستگان شاغل فقط ۶۰ روز برای ترک پُست فرصت دارند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد.