چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تروریست ارز
یکی از چهار ایستگاه لو رفت/ ردّ شبکه تروریستی ارز را بزنید

گزارش؛

یکی از چهار ایستگاه لو رفت/ ردّ شبکه تروریستی ارز را بزنید

استانبول، دوبی، اربیل و هرات. این چهار شهر در چهار کشور همسایه، مقصد قاچاق دلارهای جمع آوری شده در ایران ظرف 10-11 ماه گذشته بودند.