پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تربت
عکس/ اهداء مهر تربت حرم امام حسین(ع) به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

طی مراسم باشکوهی؛

عکس/ اهداء مهر تربت حرم امام حسین(ع) به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

اهداء مهر تربت حرم امام حسین(ع) به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)