سه شبه 1 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : ترازو
عکس/ اعطای یک ترازو به مرکل

هدیه برلین؛

عکس/ اعطای یک ترازو به مرکل

اعطای یک ترازو به "آنگلا مرکل"، صدراعظم آلمان، به عنوان هدیه، برلین