جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تراامپ
معنای سفر وزیر خارجه کره شمالی به تهران چیست؟

تحلیل نیوزویک از سفر وزیر خارجه کره شمالی

معنای سفر وزیر خارجه کره شمالی به تهران چیست؟

وزیر خارجه کره شمالی در حالی به تهران سفر کرده است که رئیس جمهور آمریکا تلاش‌های خود را برای اعمال تحریم ها علیه هر دو کشور افزایش داده است.