سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخلیه و بازدید سپتیک‌های
تخلیه و بازدید سپتیک‌های سطح شهر در دستور کار سازمان

رییس مدیریت پسماند شهرداری قزوین خبرداد:

تخلیه و بازدید سپتیک‌های سطح شهر در دستور کار سازمان

باهدف آمادگی بیش تر در مقابله با آب گرفتگی‌های سطحی درسطح شهر قزوین و مناطق منصل شهری در فصل پاییز بازدید و تخلیه سپتیک های سطح شهر در دستور کار سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین قرار گرفته است.