شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخلق در پزشکی
2 پزشک متخلف ممنوع الفعالیت شدند

دادستان شهرستان البرز:

2 پزشک متخلف ممنوع الفعالیت شدند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با تاکید بر لزوم نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مراکز درمانی از جلوگیری از فعالیت دو پزشک به دلیل تخلفات متعدد خبر داد.