دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخلف مدیران
ماست مالی غارت بیت المال با یک استعفاء ساده!

فرار از تخلف با استعفاء:

ماست مالی غارت بیت المال با یک استعفاء ساده!

در حالیکه تخلف مدیران دولتی در دور زدن قوانین و چپاول بیت المال محرز است، تنها شاهد استعفا و عزل هستیم.

seperator
بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولان کمتر است/درباره تعریف رجل سیاسی به توافق رسیده‌ایم

کدخدایی در نشست خبری مطرح کرد

بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولان کمتر است/درباره تعریف رجل سیاسی به توافق رسیده‌ایم

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز به سوالات رسانه ها درباره بودجه، انتخابات، رجل سیاسی و ... پاسخ داد.