پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : تخلف شهردار الوند
سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد

از سوی شورای محمدیه؛

سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد

از سوی شورای شهر محمدیه سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد.