یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخلف شهردار الوند
سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد

از سوی شورای محمدیه؛

سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد

از سوی شورای شهر محمدیه سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد.