سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخلف بهداشتی
پلمپ نانوایی دارای تخلّف بهداشتی در قزوین

کارشناس بهداشت محیط شهرستان قزوین خبر داد:

پلمپ نانوایی دارای تخلّف بهداشتی در قزوین

کارشناس بهداشت محیط شهرستان قزوین از پلمپ یک واحد نانوایی دارای تخلّف بهداشتی در قزوین خبر داد.

seperator
۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

در قزوین صورت گرفت؛

۳۰ واحد صنفی به علت تخلفات بهداشتی تعطیل شد

کارشناس محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان گفت: در مرداد ماه سال 1396 تعداد 30 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی تعطیل شد.