سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخصیص ارز
شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز

گزارشی از فهرست پرحاشیه واردات موردنظر وزارت صنعت؛

شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز

بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که شامل کالا‌هایی مانند خودرو نیست. این فهرست به گفته سخنگوی بانک مرکزی همان چیزی است که وزیر صنعت خواسته و همچنان واردات بیش از ۹ میلیارد یورو در هاله‌ای از ابهام است!