دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخریب ساخت و ساز غیرمجاز
27 سازه غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد

رئیس امور اراضی شهرستان قزوین:

27 سازه غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد

رئیس امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 27 سازه غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب و قلع و قمع شد.