یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخت روانچی
برجامیون ذره ذره آب می‌شوند; از جدایی تخت‌روانچی و بعیدی‌نژاد تا سکوت عراقچی

نوزاد برجام سرراهی می‌شود؛

برجامیون ذره ذره آب می‌شوند; از جدایی تخت‌روانچی و بعیدی‌نژاد تا سکوت عراقچی

دیپلماسی منفعل ایرانی در برابر دیپلماسی فعال آمریکایی موضعی را رقم زده که آمریکایی‌ای که خود در برجام کارشکنی می‌کند در حال محکوم کردن ایران در حوزه نقض برجام است.

seperator
تخت‌روانچی; اگر برجام منافعی نداشته باشد از آن خارج می‌شویم

درخصوص اقدام ترامپ برای تمدید و یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های ایران؛

تخت‌روانچی; اگر برجام منافعی نداشته باشد از آن خارج می‌شویم

معاون دفتر روحانی گفت:‌ اگر برجام برای ما منافعی نداشته باشد از آن خارج می‌شویم اما دنیا باید بداند مسئولیت این اقدام با کیست.