چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تخت جمشید
ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه مرودشت تشریح کرد:

ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اوقاف مرودشت گفت: ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید کذب محض است.