شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تحلیف پرخرج
درباره کشورهایی که به تحلیف پر خرج دعوت شدند

یادداشت؛

درباره کشورهایی که به تحلیف پر خرج دعوت شدند

بر مبنای گزارش های رسمی نزدیک به ۱۰۰ مقام از کشورهای مختلف جهان برای حضور در مراسم تحلیف بی سابقه روحانی به ایران سفر کردند. چند صد مسافری که هزینه تحمیل شده بابت آمد و شد و اسکان و حفاظت و سرویس دهی و هدیه به آنان، اندک نیست. مسافرانی که ظاهراً باید بعدتر حامل این پیغام به جهان باشند که ایران در پی «تعامل گسترده با دنیا»ست.