یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تحقیق وتفحص مجلس
۱۲ جاسوس و مدیر ۲ دوتابعیتی را بهتر بشناسید +عکس

گزارش؛

۱۲ جاسوس و مدیر ۲ دوتابعیتی را بهتر بشناسید +عکس

در گزارش زیر به معرفی کوتاهی از چهره‌هایی که در تحقیق‌ و‌ تفحص مجلس از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین کارت» از آنها نام برده شده، خوهیم پرداخت.