پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تحریم های جدید امریکا
 اجماع جهانی برای تحریم علیه ایران وجود ندارد/ قوه قضائیه در محاکمه مفسدان سرعت عمل به خرج دهد

مدیرمسئول هفته نامه صبح صادق:

اجماع جهانی برای تحریم علیه ایران وجود ندارد/ قوه قضائیه در محاکمه مفسدان سرعت عمل به خرج دهد

مدیرمسئول هفته نامه صبح صادق گفت: برای رفع بی اعتمادی مردم لازم است قوه قضاییه سرعت عمل در محاکمه داشته باشد.