پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تجمع خیابانی
اصرار عجیب احمدی‌نژاد برای تجمع خیابانی

با ارسال نامه ای خطاب به وزیر کشور

اصرار عجیب احمدی‌نژاد برای تجمع خیابانی

متاسفانه به جای انجام وظایف قانونی خود، همواره و به بهانه های گوناگون و بدون هرگونه مستند قانونی، مانع از این حق مسلم شده اید.