شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تاریخ پژوهشی
ادعای لغو برجام، جنگ زرگری برای اجرای برجامی دیگر است

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی:

ادعای لغو برجام، جنگ زرگری برای اجرای برجامی دیگر است

رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی گفت: جان کری در آن زمان گفته بود که برجام مرحله اول اقدامات آمریکا است و برنامه‌های بیشتری در دستور کار آمریکا قرار دارد.