دو شنبه 28 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تاریخ تمدن جهان اسلام
ایجاد موزه "تاریخ تمدن جهان اسلام" در محله سردار قزوین

دبیر ستاد بازآفرینی استان خبرداد:

ایجاد موزه "تاریخ تمدن جهان اسلام" در محله سردار قزوین

مدیرکل راه و شهرسازی از انعقاد تقاهم نامه ای میان شرکت عمران بهسازی شهری ایران، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری قزوین جهت بازآفرینی و باز زنده سازی محلات سردار، دیمج و خانه های تاریخی قزوین خبر داد.