یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیکاری در امریکا
 مشکلات را بیان کنید، اما جناحی رفتار نکنید

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:

مشکلات را بیان کنید، اما جناحی رفتار نکنید

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: امروز ما در وضعی قرار داریم که هیچ کشوری به اندازه ما دارای تحریم و مشکلات نیست، اما کشورهای دیگر نیز مشکلات دارند که خیلی بزرگتر از وضعیت ماست.