شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمه نامه
محصولات کشت پاییزه بیمه می‌شوند

مدیر جهاد کشاورزی البرز:

محصولات کشت پاییزه بیمه می‌شوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: توزیع بیمه‌نامه و ثبت‌نام بهره‌برداران بخش کشاورزی برای بیمه محصولات پاییزه توسط شرکت‌های خدمات بیمه‌ای در این شهرستان آغاز شده است.