شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمه زنان خانه داری
طرح بیمه زنان خانه دار اجرا می‌شود

مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین:

طرح بیمه زنان خانه دار اجرا می‌شود

مشاور استاندار ومدیر کل امور بانوان وخانواده از بیمه زنان خانه دار خبر داد.