جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمه روستایی
1.5میلیون خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان کشور:

1.5میلیون خانوار تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور گفت: از چهار میلیون خانواری جامعه هدف 1.5 میلیون خانوارتحت پوشش این صندوق قرار دارند.

seperator
معرفی بیش از 500 طرح گردشگری به سامانه اشتغال روستایی

در قزوین صورت گرفت؛

معرفی بیش از 500 طرح گردشگری به سامانه اشتغال روستایی

به منظور ایجاد اشتغال پایدار روستایی و تامین تسهیلات، از زمان شروع به فعالیت سامانه کارا تاکنون بیش از 500 طرح سرمایه‌گذاری و گردشگری به کارگروه اشتغال استان معرفی شده است.