دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمه تکمیلی رانندگان
شبکه‌های مجازی و برخی رسانه‌ها در بیان اعتراض کامیونداران بزرگ‌نمایی می‌کنند/ بیمه تکمیلی رانندگان محقق شده

رئیس اتحادیه کامیونداران استان قزوین:

شبکه‌های مجازی و برخی رسانه‌ها در بیان اعتراض کامیونداران بزرگ‌نمایی می‌کنند/ بیمه تکمیلی رانندگان محقق شده

رئیس اتحادیه کامیونداران استان قزوین گفت: بخشی از اعتراضات و مطالبات کامیونداران به حق است، اما برخی از شبکه‌های مجازی این اعتراض را به نوعی منتشر کرده اند که اذهان عمومی فکر می‌کنند کامیونداران قصد اعتصاب دارند.