یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری گندم
205 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

205 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد؛ در سال زراعی جاری بیش از 205 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.