جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری قلب کودکان
ضربان ساز موقت قلبی در قزوین ساخته شد

برای اولین بار در استان؛

ضربان ساز موقت قلبی در قزوین ساخته شد

برای اولین بار در استان قزوین ضربان ساز موقت قلبی برای کودکان 7 ساله تعبیه شد.