یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری روانی
 ۸۰ درصد از بیماری‌های اعصاب و روان قابل کنترل هستند

مدیر بیمارستان روانپزشکی 22 بهمن:

۸۰ درصد از بیماری‌های اعصاب و روان قابل کنترل هستند

مدیر بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی 22 بهمن قزوین با اشاره به اینکه بیماری‌های خلقی با احساس‌های نا به هنجار افسردگی و یأس مشخص می‌شوند، گفت: 80 درصد از بیماری‌های اعصاب و روان قابل کنترل است.

seperator
شناسایی 3هزار بیمار درگیر اختلال افسردگی/ نوجوانان در معرض مسائل خطرساز قرار دارند

رئیس گروه سلامت روانی علوم پزشکی قزوین مطرح کرد

شناسایی 3هزار بیمار درگیر اختلال افسردگی/ نوجوانان در معرض مسائل خطرساز قرار دارند

رئیس گروه سلامت روانی علوم پزشکی قزوین گفت: غربالگری در جمعیت و ارزیابی سلامت روان و اجتماعی در مراکز درمانی بصورت رایگان درحال انجام شدن است و در طی دوسال گدشته 3000 بیمار درگیر اختلال افسردگی شناسایی شده اند.