یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری حیوانات
معدوم سازی سه و نیم تن تلفات مرغ در قزوین

رئيس دامپزشكي شهرستان قزوين خبرداد:

معدوم سازی سه و نیم تن تلفات مرغ در قزوین

بیش از 3هزار قطعه تلفات مرغ اطراف یکی از روستاهای قزوین بصورت غیر اصولی رها سازی شده بود که می توانست موجب اشاعه آلودگی در منطقه شود که این مرغ‌ها معدوم شدند.

seperator
هیچ‌گونه بیماری واگیر داری در حیات وحش استان دیده نمی‌شود

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان تاکستان:

هیچ‌گونه بیماری واگیر داری در حیات وحش استان دیده نمی‌شود

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان تاکستان گفت: خوشبختانه هم اکنون در حیات وحش استان هیچگونه بیماری واگیر دار مشاهده نشده است.

seperator
کمیته پیشگیری از بیماری طاعون نشخوارکنندگان تشکیل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

کمیته پیشگیری از بیماری طاعون نشخوارکنندگان تشکیل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک(ppr) در مناطق الموت شرقی و طارم سفلی، کمیته ویژه ای تشکیل شد.